danas je 10.5.2021

Input:

Postupak knjiženja za autogume prema novim izmjenama za 2018.

16.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Zanima me postupak knjiženja za autogume prema novim izmjenama za 2018.g.

Primljen je račun za nabavku autoguma za osobni automobil u vlasništvu društva na ukupan iznos 2.500,00 kn (gume 2.000,00 kn + PDV 500,00 kn). Automobil koriste radnici društva samo za službene potrebe.

Odgovor:

U skladu s novim zakonskim odredbama, prema čl. 61. st. 2. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13-115/16) porezni obveznik ne može odbiti 50 % pret­poreza obračunanog za nabavu svih dobara i usluga u vezi s osobnim automobilima i drugim sredstvima koja služe za osobni prijevoz. Nadalje, prema čl. 7. st. 1. toč. 4. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-115/16; nadalje Zakon o PD-u) poreznu osnovicu potrebno je po­većati za 50 % troškova, osim troško­va osiguranja i kamata, nastalih u vezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz  poslovodnih, ru­kovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstva za osob­ni prijevoz ne utvrđuje plaća.  U troškove koji povećavaju poreznu osnovicu spadaju troškovi s pripadajućim porezom na dodanu