danas je 28.2.2024

Input:

Postupak prodaje nefinancijske imovine

18.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.02.1.2 Postupak prodaje nefinancijske imovine

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa

Nefinancijska imovina je vrsta imovine čija se vrijednost određuje materijalnim karakteristikama i fizičkom neto vrijednošću. Nefinancijska imovina evidentira se u bilanci i uzima u obzir pri utvrđivanju vrijednosti poduzeća. To mogu biti materijalna imovina poput strojeva, nekretnina i motornih vozila, ili nematerijalna imovina poput patenata, kupljene dobre volje i intelektualnog vlasništva.

U ovom članku pobliže će se pojmovno iskazati nefinancijska imovina i njene osnovne karakteristike, kao i pojam prodaje iste.

Pojam nefinancijske imovine

Nefinancijska imovina odnosi se na imovinu kojom se ne trguje na financijskim tržištima, a vrijednost joj se određuje iz fizičkih karakteristika, a ne iz ugovornih potraživanja. Primjeri nefinancijske imovine uključuju materijalnu imovinu što predstavlja imovinu u fizičkom obliku koja ima vrijednost. Primjeri uključuju nekretnine, postrojenja i opremu.

Nefinancijska imovina važna je za tvrtke i može se koristiti kao zalog prilikom osiguranja kredita od financijskih institucija. Uključuje se u bilancu, a financijski analitičari uzimaju u obzir nefinancijsku imovinu kada procjenjuju dugoročnu održivost tvrtke.

Razumijevanje nefinancijske imovine

Ne postoji aktivno tržište za kupce i prodavače nefinancijske imovine. Ne postoje tržišni standardi za određivanje cijena nefinancijske imovine, poput opreme ili motornih vozila, a vrijednost imovine utvrđuje se na temelju njezinih fizičkih karakteristika.

Prodavač nefinancijske imovine pokreće prodaju samo kada pronađe potencijalnog kupca i dogovori prihvatljivu otkupnu cijenu za tu imovinu. Proces prodaje smatra se dovršenim kada kupac prodavatelju plati punu cijenu kupnje, a prodavač imovinu prenese novom vlasniku.

Prodaja nefinancijske imovine složenija je od prodaje financijske imovine kojom se može trgovati