Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Potpore kod smrti zaposlenika ili člana uže obitelji zaposlenika

20.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Potpore koje poslodavac isplaćuje u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže obitelji zaposlenika nisu zakonski obvezne. Iako postoji pravo obitelji (u slučaju smrti zaposlenika) ili zaposlenika (u slučaju smrti člana uže obitelji) na tu potporu, poslodavac ima obvezu isplate ako je tako propisano nekim aktom koji propisuje materijalna prava zaposlenika, primjerice ugovor o radu, pravilnik o radu, kolektivni ugovor ili se isplata potpore temelji na odluci poslodavca.

 

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br.115/16; nadalje Zakon) i Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17-128/17; nadalje Pravilnik), navode pod kojim uvjetima su takve potpore neoporeziv primitak s aspekta poreza na dohodak, a samim time i porezno priznate te ne uvećavaju poreznu osnovicu prilikom utvrđivanja poreza na dobit.

 

U skladu sa navedenim, čl. 9. toč. 9. Zakona navodi da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Ako se ti primici isplaćuju iznad propisanih iznosa, tada se, u skladu sa čl. 21. st. 1. toč. 1. podtočka b) Zakona, takav iznos smatra plaćom (primitkom od nesamostalnog rada).

 

U skladu sa čl. 7. st. 2. red.br. 2. i 3. Pravilnika, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to:

  1. potpore za slučaj smrti radnika – u visini do 7.500,00 kn, osim potpora iz čl.8. st.2. toč. 8. Zakona koje poslodavci u slučaju smrti roditelja isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu.
  2. potpore za smrt člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: