danas je 21.7.2024

Input:

Povećanje temljnog kapitala

22.4.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.07.2.3 Povećanje temljnog kapitala

Iva Uljanić Škreblin, mag. oec., ovlaštena porezna savjetnica

Imamo situaciju da su članovi društva donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala iz zadržane dobiti. Jesmo li trebali obračunati porez na dohodak od kapitala prema postotku udjela za svakog člana?

Prema članku 69. Zakona o porezu na dohodak, dohotkom od kapitala smatraju se i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i