Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prava i obveze tijekom obavljanja studentskog posla

25.4.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.08.1.1 Prava i obveze tijekom obavljanja studentskog posla

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Godine 2018. donijeta je odluka o imenovanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona kojim će se urediti zapošljavanje i rad učenika i studenta. Predloženi Zakon o obavljanju studentskih poslova donijet će mnoge novosti a najvažnije donosim u nastavku.

Definicija redovitog studenta će se proširiti na sve studente koji nisu u radnom odnosu što znači da bi i izvanredni studenti dobili mogućnost obavljanja studentskih poslova.

Predlaže se da posrednici mogu posredovati, uz iznimke, za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod najdulje do kraja akademske godine ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija. Iznimke se odnose na redovite studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija i redovite studente koji su u prethodnoj akademskoj godini imali opravdan prekid studija.

Propisat će se postupak sklapanja Ugovora o obavljanju studentskog posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla, u pisanom ili elektroničkom obliku i to prije početka obavljanja posla. Ugovor za posrednika će predstavljati vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu naknade za obavljeni studentski posao, doprinosa prema posebnim propisima i naknade posredniku.

Predlaže se uvođenje minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu koja se izračunava tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnom propisu, podijeli sa 160. Također se predlaže uvođenje ograničenja za naručitelje posla s ciljem zaštite studenata i radnika i to tako da za vrijeme obavljanja studentskih poslova naručitelj posla ne može otkazati ugovor o radu radnicima iz poslovno uvjetovanih razloga za poslove koje obavljaju izvođači te da naručitelj posla koji je u posljednjih 6 mjeseci radniku otkazao ugovor o radu iz poslovno uvjetovanih razloga ne može sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova s izvođačem za rad na tim poslovima. Naknade posrednika će iznositi 12% neto iznosa naknade izvođaču dok će naknade posredniku iznositi 0,5% neto iznosa naknade izvođaču.

Naručitelj posla će biti

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: