danas je 29.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

25.5.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14., 42/18. i 26/23.) u članku 2. riječi: »(»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.)«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 8.

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: