danas je 12.8.2022

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

4.8.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17. i 9/21.) u članku 10. stavku 1. točki 2. postotak: »18%« zamjenjuje se postotkom: »25%«.

Članak 2.

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: