danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

21.4.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Pravilniku o doprinosima (»Narodne novine«, br. 2/09., 9/09. – ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13., 157/14., 128/17., 1/19.) u članku 54. riječi: »koeficijenta 0,8« zamjenjuju se riječima: »koeficijenta 1,2«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 81. i članci od 81. do 84. brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 84.a i članci od 84.a do 84.d brišu se.

Članak 4.

Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: