danas je 28.5.2022

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

12.5.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (»Narodne novine«, broj 67/19.) obrasci 14. do 16. mijenjaju se i glase:

»OBRAZAC 14.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC _____________________

Podružnica_______________

________________________

(adresa

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: