danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Pravilnik o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

12.7.2023, Izvor: Narodne novine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju minimalni sadržaj, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja i informacija iz članka 67. stavka 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: