Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na isplatu regresa

28.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.06.2.4 Pravo na isplatu regresa

dipl. oec. Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik i ovlašteni revizor

Do kraja lipnja 2018. godine na snazi je bio Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradu, u kojem je utvrđeno da zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora koji ne može biti manji od jedne najniže plaće. S tim da se navedeni članak nije primjenjivao jer nije bilo sredstava u Proračunu.

Godine 1.7.2018. stupio je na snagu novi Kolektivni ugovor u kojem stoji da zaposleniku pripada pravo na regres u iznosu 1.200,00 kn i osigurana su sredstva za isplatu, tj. svi službenici koji su koristili godišnji odmor u 2018. godini dobili su regres.

S obzirom da je službenica umirovljena u vremenu kada je na snazi bio stari Kolektivni ugovor, prema kojem se nije isplaćivao regres, naknadan joj je isplaćen regres sukladno odredbama novog Kolektivnog ugovora.

Je li to ispravan način ili je službenica trebala dobiti iznos predviđen Kolektivnim ugovorom koji je bio na snazi u trenutku umirovljenja? Primjenjuje li se u ovom slučaju pravo koje je povoljnije za službenika (iako se, još jednom napominjem, u trenutku umirovljenja i korištenja godišnjeg odmora nikom nije isplaćivao regres)?

Člankom Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada, propisano je:

  • - da zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora koji ne može biti manji od jedne najniže plaće iz tog ugovora,
  • - da je najniža osnovna plaća iz tog ugovora umnožak osnovice za obračun plaća i najnižeg koeficijenta složenosti poslova u upravnim tijelima Grada a,
  • - da će se regres isplatiti u cijelosti jednokratno najkasnije do dana početka korištenja godišnjeg odmora.

Člankom 2. Aneksa IV. Kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskoj upravi a koji je sklopljen na rok do 01.11.2017. godine, propisano je da se članak 49. neće primijeniti u 2014., 2015. i 2016.godini, osim ukoliko se ispune uvjeti predviđeni u stavku 1. ili 2. članka 4. tog Kolektivnog ugovora i to:

  • - ako se prema godišnjem financijskom izvješću proračunski (porezni) prihodi Grada a povećaju za 5% i više u odnosu na ostvareno u 2013. godini stranke su suglasne da će započeti pregovore o primjeni odredbi članka 49. i članka 61. Kolektivnog ugovora,

ili

  • - ako se prema godišnjem financijskom izvješću proračunski (porezni) prihodi Grada povećaju za 10% i više u odnosu na ostvareno u 2013. godini, odredbe članka 49. i članka 61. Kolektivnog ugovora se automatski primjenjuju.

Pri tome je stavkom 3. članka 4. navedenog Aneksa propisano, da su, ako se prema godišnjem financijskom izvješću proračunski (porezni) prihodi Grada a smanje za 5% i više u odnosu na ostvareno u 2013.godini, stranke suglasne da će započeti pregovore o potrebi smanjenja materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora (u koje spada i pravo na isplatu regresa).

18.07.2018.godine u broju 33. Službenog glasnika Grada objavljen je novi Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada a, u kojem je člankom 107., 108. i 109. propisano:

  • - da se smatra da je ovaj ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana,
  • - da se ovaj ugovor sklapa na vrijeme od četiri godine,
  • - da ovaj kolektivni
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: