Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo trudnice na slobodni dan za prenatalni pregled i pravo na stanku za dojenje djeteta

5.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Ima li radnica pravo na slobodni radni dan za prenatalni pregled te stanku za dojenje nakon rođenja djeteta?

Prema članku 20. a. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine" broj 85/08., 110/08., 34/11., 54/13., 152/14. i 59/17), trudna radnica ima pravo na jedan slobodan radni dan mjesečno u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda. Radnica može, u dogovoru s poslodavcem, to pravo koristiti i na način da pripadajuće sate radnog dana rasporedi i koristiti višekratno, tijekom više radnih dana u tijeku mjeseca.

Radnica je dužna poslodavcu pisanim putem najaviti korištenje slobodnog dana za prenatalni pregled dva radna dana prije zakazanog vremena za pregled te na zahtjev poslodavca dostaviti i dokaz o tome.

Slobodan radni dan ili slobodni radni sati u tijeku više radnih dana, smatraju se vremenom provedenim na radu.

Navedeno pravo odnosi se kako na zaposlenu tako i na samozaposlenu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: