danas je 19.1.2021

Input:

Pregled izmjene i dopune Ovršnog zakona

30.11.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.22.1.1 Pregled izmjene i dopune Ovršnog zakona

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Prijedlog izmjene i dopune Ovršnog zakona (dalje u tekstu: Zakon) upućene su u hitnu saborsku proceduru kako bi stupile na snagu već 1. prosinca 2020. godine. Kao jedan od glavnih razloga za hitnu proceduru donošenja leži u tome što je izmjenama i dopunama predviđeno, između ostalog, izuzimanje božićnica od mogućnosti ovrhe. Drugim riječima, prigodne nagrade u koje ubrajamo i božićnice koje poslodavci isplaćuju u mjesecu prosincu radnicima neće biti predmetom ovrhe, ukoliko konačan prijedlog izmjena i dopuna bude prihvaćen.

Na portalu e-Savjetovanja 14. listopada 2020. otvoreno je savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s Konačnim prijedlogom Zakona koji je upućen u hitnu saborsku proceduru. U nastavku teksta dajemo kratki osvrt na najvažnije izmjene i novine:

- Zakonom je predviđeno da se prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi u elektroničkom obliku nadležnom sudu. Isto tako, prijedlog je da se ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave pokreće podnošenjem elektroničkog prijedloga javnom bilježniku putem Hrvatske javnobilježničke komore, koja će nakon što zaprimi prijedlog ovrhovoditelja dodijeliti spis javnom bilježniku prema abecednom redu u mjestu prebivališta, odnosno sjedišta ovršenika. Također, propisuje se da kada javni bilježnici provode radnje u ovršnom postupku, oni to čine kao povjerenici suda.

- Propisuje se uvođenje elektroničke komunikacije i elektroničkih obrazaca i također dodaju se i odredbe o dostavi putem e-oglasne ploče. Na ovaj način se nakon dva bezuspješna pokušaja dostava vrši putem oglasne ploče uz obvezno slanje obavijesti ovršeniku u poštanski sandučić i osobni korisnički pretinac e-Građani.

- S ciljem pojednostavljenja i moderniziranja ovršnog postupka uvodi se elektronička komunikacija i elektronički obrasci kako bi ovršni postupak bio jasniji, dostupniji i transparentniji za sve stranke i sudionike u ovršnom postupku.

- Zakonom se predlaže i rješenje u kojem će javni bilježnik kada zaprimi uredan prijedlog ovrhovoditelja poslati prijedlog za ovrhu i pozvati ovršenika da ispuni svoj dug ili da se u tom roku očituje osporava li i u kojem dijelu ovrhovoditeljevu tražbinu. Ako u roku od 15 dana javni bilježnik ne zaprimi očitovanje