danas je 26.9.2023

Input:

Pregled zakonskih izmjena koje nas očekuju do kraja 2022. i u 2023. godini

28.10.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Približavanje kraja godine u kontekstu zakonodavnih aktivnosti označava razdoblje zadnjeg tromjesečja, kada posljednje izmjene zakona i drugih podzakonskih propisa previđene Planom zakonodavnih aktivnosti stupaju na snagu ili se u narednom razdoblju očekuje njihovo donošenje.

Naime, Plan zakonodavnih aktivnosti planski je dokument koji obuhvaća nacrte prijedloga zakona koji će se uputiti Vladi Republike Hrvatske tijekom kalendarske godine. U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u 2022. godini planirano je čak 195 zakona. Neki od njih su stupili na snagu te su već u primjeni, a u nastavku članka donosimo pregled najznačajnijih zakonskih izmjena koje nas očekuju do kraja 2022. godine te one koje bi trebale stupiti na snagu početkom 2023. godine.

Jedna od promjena koja je važeća od početka mjeseca listopada, a tiče se i poslodavaca i radnika, je povećanje neoporezivih primitaka radnika. Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak 1. listopada 2022., omogućeno je poslodavcima povećanje neoporezivih naknada koje isplaćuju radnicima, i to:

  • prigodne nagrade s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje,
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje,
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje,
  • dar u naravi s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje,
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje,
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km,
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kn na 10.000,00 kn.

 

Osim povećanja iznosa neoporezivih primitaka, navedenim izmjenama uvodi se i novina da poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane najviše do visine 500,00 kuna mjesečno ili podmiriti troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do visine 1.000,00 kuna mjesečno. 

U slučaju da se isplaćuju novčane naknade/podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju. 

Nadalje, do 31. listopada 2022. očekuje se donošenje Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu, koju na temelju Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18, 120/21) Vlada Republike Hrvatske donosi za sljedeću kalendarsku godinu do 31. listopada tekuće godine. 

Bitno je naglasiti kako se minimalna plaća za 2023. godinu ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za 2022. godinu (4.687,50 kuna bruto odnosno 3.750,00 kuna neto), a povećava se nakon održanih konzultacija sa socijalnim partnerima, dakle sa predstavnicima radnika i predstavnicima poslodavaca kako bi se u najvećoj