danas je 22.5.2024

Input:

Preračunavanje iznosa temeljnog kapitala prilikom uvođenja eura

4.11.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.21.1.1 Preračunavanje iznosa temeljnog kapitala prilikom uvođenja eura

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa

Trgovačka društva danom uvođenja eura postaju obveznici primjene ne samo Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima već i izmjena Zakona o trgovačkim društvima, kao i Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U skladu s navedenim, za trgovačka društva organizirana kao društva kapitala, očekuje se obveza da u svojim poslovnim knjigama, u za to propisanim rokovima, iskažu temeljni kapital u eurima.

Dionička društva upisana u sudski registar prije dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ili za koja je prije tog dana registarskom sudu podnesena prijava za upis njihova osnivanja u registar dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice društva.

Sukladno izmjenama Zakona trgovačkim društvima, najniži iznos temeljnoga kapitala dioničkog društva umjesto 200.000 kuna iznosi 25.000 eura, a najmanji nominalni iznos dionice, koji je 10 kuna, iznosi jedan euro. Društva s ograničenom odgovornošću postupit će na isti način pri preračunavanju sadašnjega temeljnoga kapitala u eure. Najniži iznos temeljnoga kapitala društva ograničenom odgovornošću će umjesto 20.000 kuna iznositi 2.500 eura. Nominalni iznos svakog poslovnog udjela umjesto sadašnjih 200 kuna neće