danas je 19.6.2021

Input:

Prihodi budućeg razdoblja - Primjer knjiženja

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.5.3 Prihodi budućeg razdoblja – Primjer knjiženja

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

291 - Obračunani prihodi budućeg razdoblja

Odnosi se na unaprijed naplaćene prihode koji još nisu zarađeni već se odnose na buduće razdoblje.

    
Konto Opis D P 
291  Unaprijed fakturirani prihod od najma        
   Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu  120     
   Obveza za PDV po obavljenim isporukama i predujmovima u tuzemstvu     280  
   Prihod od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu (prihod od najma za tekući period)    757  
   Obračunani prihodi budućeg razdoblja     291  
291  Priznavanje prihoda u sljedećem razdoblju        
   Obračunani prihodi budućeg razdoblja  291     
   Prihod od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu (prihod od najma)    757  
291  Odgađanje priznavanja prihoda zbog neizvjesnosti naplate        
   Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu  120     
   Obveza za PDV po obavljenim isporukama i predujmovima u tuzemstvu     280  
   Obračunani prihodi budućeg razdoblja (kupac osporava fakturu)    291  
291  Priznavanje prihoda u sljedećem razdoblju (kupac prihvatio fakturu)        
   Obračunani prihodi budućeg razdoblja  291     
   Prihod od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu     750  

292 - Odgođeno priznavanje prihoda iz potpora

Za potporu koja je povezana sa dugotrajnom imovinom koja se amortizira, subjekt najprije priznaje potporu kao odgođeni prihod, a zatim na sustavnoj osnovi priznaje prihod tijekom vijeka upotrebe imovine, u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje i trošak amortizacije te imovine

Konto Opis D P 
292  Primitak potpore za financiranje nabave imovine