danas je 12.8.2022

Input:

Prihodi budućeg razdoblja - Primjer knjiženja

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.5.3 Prihodi budućeg razdoblja – Primjer knjiženja

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

291 - Obračunani prihodi budućeg razdoblja

Odnosi se na unaprijed naplaćene prihode koji još nisu zarađeni već se odnose na buduće razdoblje.

    
Konto Opis D P 
291  Unaprijed fakturirani prihod od najma        
   Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu  120     
   Obveza za PDV po obavljenim isporukama i predujmovima u tuzemstvu     280  
   Prihod od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu (prihod od najma za tekući period)    757  
   Obračunani prihodi budućeg razdoblja     291  
291  Priznavanje prihoda u sljedećem razdoblju        
   Obračunani prihodi budućeg razdoblja  291