danas je 16.4.2024

Input:

Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.2.3.1 Prihodi od korištenja imovine subjekta od strane drugih

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni