danas je 30.9.2022

Input:

Prijelaz na euro i valutna klauzula

8.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Društvo ima zaključene Ugovore sa fizičkim osoba čiji iznosi su ugovoreni u euru s valutnom klauzulom. Pitanje: je li Društvo prilikom izdavanja izlaznog računa, u periodu dvojnog iskazivanja, točnije od 05.9.-31.12.2022. ima obvezu na računu iskazati i konverziju kuna u eure prema utvrđenom fiksnom tečaju? Ukoliko postoji obveza za takvim prikazom, ugovoreni iznos u eurima biti će različit od iznosa dobivenog konverzijom.

Odgovor:

Odredbama članka 54. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/22), propisano je:

- da uvođenje eura ne daje pravo bilo kojoj strani na valjani jednostrani raskid ili otkaz pravnog instrumenta u skladu s