danas je 17.6.2024

Input:

Priznavanje PDV-a na računima za smještaj sezonskih radnika

13.5.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Imamo poslovnog partnera koji radi animaciju u našoj hotelskoj kući, ujedno su njegovi radnici kod nas na smještaju i dobivaju hranu, koju mu fakturiramo na kraju sezone. Može li on kao firma sezonskog karaktera prema mišljenju porezne uprave Broj klase: 410-19/18-02/82, Urudžbeni broj:513-07-21-01/18-2 od 23/03/18, odbiti PDV po toj fakturi?

Znači li to da ako imamo zaposlenog sezonskog radnika i nemamo kapacitete za smještaj istih kod nas te ako iznajmimo smještaj van naše imovine ne možemo odbiti PDV?

Odgovor:

Kako je pojašnjeno mišljenjem Središnjeg ureda Porezne uprave od 18. travnja, 2018.  „...poslodavac koji pretežno posluje sezonski i/ili koji u pojedinim mjesecima unutar kalendarske godine ima pojačanu