danas je 26.9.2023

Input:

Problematika priznatog i nepriznatog troška poduzeća - sudska nagodba s bivšim djelatnikom

13.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Ukoliko dođe do izvansudske nagodbe sa bivšom djelatnicom, je li to priznati trošak poduzeća? Može li se može isplatiti s poslovnog računa i na koji način utječe na porez na dobit? Radi li se o priznatom ili nepriznatom trošku?

Odgovor:

Prenosim mišljenje PU Klasa: 410-01/20-01/2515