Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prodaja stana

2.12.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.22.2.9 Prodaja stana

Dijana Ivanković, voditelj računovodstva

Godine 2014. nabavili smo stan (ulazna faktura je sa PDV-om). Taj isti stan sada bi, pravna osoba prodala fizičkoj osobi. Trebamo li na fakturu zaračunati PDV?

Sukladno članku 40. stavak 1. točka j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 148/13,143/14, 115/16; Rješenje USRH 99/13, 153/13), PDV-a je oslobođena  isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: