Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prodaja udjela u d.o.o.

4.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.20.2.6 Prodaja udjela u d.o.o.

Dijana Ivanković, voditelj računovodstva

Radi se o udjelima koji su stečeni u 2016.-toj i sada se prodaju. Plaća li prodavatelj porez na kapitalnu na razliku NV i PV ili na sve? Ili po rješenju porezne? Ako je po rješenju porezne znači li to da porezna nekako radi procjenu vrijednosti pa na temelju toga lupa osnovicu?

Sukladno članku 67. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, dalje u tekstu: ZPDOH), dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka čini razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti.

Dakle, prodavatelj plaća porez na dohodak na razliku između nabavne i prodaje cijene.

Sukladno članku 70. stavak 17. ZPDOH-a, dohodak od kapitalnih dobitaka je potrebno prijaviti Poreznoj upravi, a za navedeno ne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: