danas je 17.10.2021

Input:

Promjena stope amortizacije dugotrajne materijalne imovine

8.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.19.1.3 Promjena stope amortizacije dugotrajne materijalne imovine

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Za potrebe evidentiranja troškova amortizacije potrebno je odrediti stope amortizacije, koje moraju biti u skladu sa očekivanim korisnim vijekom upotrebe imovine.

S računovodstvenog aspekta, korisni vijek upotrebe imovine određen je vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti imovinu, a odnosi se na:

a)razdoblje u kojem subjekt očekuje da će koristiti imovinu i da će mu ona biti dostupna za upotrebu ili je

b)određen brojem proizvoda ili sličnih jedinica koje subjekt očekuje ostvariti od te imovine.

Prema tome, za računovodstvene potrebe, stope amortizacije posredno se utvrđuju prema procijenjenom vijeku upotrebe imovine. Pri procjeni vijeka upotrebe potrebno je uzeti u obzir nekoliko faktora, i to:

očekivanu upotrebu sredstva (npr.