danas je 19.1.2021

Input:

Protuovrha kao pravna zaštita

3.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.22.1.3 Protuovrha kao pravna zaštita

Bernard Iljazović, univ.bacc.admin.public.

Institut protuovrhe reguliran je normativnim odredbama Ovršnog zakona. Protuovrha je jedan o restitucijskih putova pravne zaštite koji stoje na raspolaganju ovršeniku u povodu ovrha koje su protiv njega neosnovano provedene.

Naime, nakon što je ovrha već provedena, ovršenik može u istom ovršnom postupku zatražiti od suda da naloži ovrhovoditelju da mu vrati ono što je ovrhom dobio. Postupak se provodi u dva stadija: u prvome se nalaže ovrhovoditelju da vrati ono što je ovrhom neosnovano dobio, dok se u drugome provodi protiv ovrhovoditelja ovrha radi ispunjenja tog naloga.

Razlozi za protuovrhu mogu biti:

1. ako je ovršna isprava pravomoćno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena izvan snage ili je na drugi način utvrđeno da je bez učinka,

2. ako je tijekom ovrhe namirio ovrhovoditelju tražbinu mimo suda tako da je ovrhovoditelj dvostruko namiren,

3. ako je rješenje o ovrsi pravomoćno ukinuto i prijedlog za ovrhu odbačen ili odbijen, odnosno ako je rješenje o ovrsi pravomoćno preinačeno,

4. ako je ovrha koja je provedena na određenom predmetu ovrhe proglašena nedopuštenom.

No, prijedlog sud neće prihvatiti ako se u pogledu onoga što je ovrhovoditelj dobio ovrhom nastupile takve stvarne ili pravne promjene da vraćanje više nije moguće, a u slučaju iz točke 2. i ako ovršenik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže da je ovrhovoditelju tražbinu namirio izvan ovrhe, odnosno ako ta činjenica nije općepoznata.

Ako je ovrhovoditelj ovrhom naplatio određeni novčani iznos, ovršenik u prijedlogu za protuovrhu može tražiti plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana naplate toga iznosa, a u slučaju iz točke 2. i posebnu naknadu u visini od 400,00 kn ako je pozvao ovrhovoditelja da mu iznos plaćen izvan ovrhe vrati u roku od osam dana od poziva na povrat, a ovrhovoditelj to nije učinio. Prava na naknadu štete iz navedenih