danas je 5.2.2023

Input:

Račun iz Njemačke sa njemačkim PDV-om

23.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.03.1.1 Račun iz Njemačke sa njemačkim PDV-om

Ksenija Kramar, dipl. oec., ovlašteni porezni savjetnik i revizor

Dobili smo račun iz Njemačke za uslugu procjene štete na službenom vozilu sa iskazanim njemačkim PDV-om. S obzirom na to da ćemo tražiti povrat PDV-a putem Porezne uprave, račun ćemo knjižiti na trošak i potraživanje za povrat PDV-a iz EU. Je li samo 50% troška porezno priznato s obzirom na to da se radi o osobnom automobilu? S obzirom na to da taj račun ne ide u PDV obrazac, moramo li ako dobijemo povrat njemačkog PDV-a obračunati hrvatski PDV i staviti u