danas je 1.8.2021

Input:

Račun sa hrvatskim PDV ID brojem

16.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.11.2.3 Račun sa hrvatskim PDV ID brojem

dipl.oec. Sandra Hrvatin, ovlašteni interni revizor

Za isporuku dobara primili smo račun slovenskog dobavljača na kojem je iskazan njegov hrvatski porezni broj te njegov slovenski PDV ID broj. Dobavljač nema sjedište u RH. Poslao nam je Porezno rješenje da je registriran za svrhe PDV-a u Hrvatskoj. Račun je iskazan u kunskoj protuvrijednosti. Također je iskazan i PDV u iznosu od 25%. Je li račun ispravan te imamo li pravo na