danas je 16.4.2024

Input:

Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke - Primjer

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.8.2 Računovodstvo zaliha na primjeru tvrtke - Primjer

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Društvo tijekom 2023. godine ima zalihe koje prema tehničkim obilježjima i tehnologiji proizvodnje može obračunavati prema FIFO metodi ili metodi ponderiranih prosječnih troškova. Podatci i rezultati usporedbe prikazani su u tablicama. Pretpostavka je praćenje zaliha koje se redovito nabavljaju i troše u nekom proizvodnom ciklusu kroz dvije godine tako da se zalihe u potpunosti utroše nakon dvije godine. Jednako se tako pretpostavlja da su cijene zaliha pri svakoj nabavi veće. Prihodi su u prvoj godini 10.000 eur, a u drugoj su godini 30.000 eur.

Obračun prema FIFO metodi (1. godina):

Datum Opis Količina Cijena Iznos 
Ulaz Izlaz Stanje Duguje Potražuje Saldo 
1.1.xy stanje  100  -  100  10  1.000,00  -  1.000,00  
31.03.xy nabava  200  -  300  20  4.000,00  -  5.000,00  
30.6.xy utrošak  -  100  200  10  -  1.000,00  4.000,00  
30.9.xy utrošak  -  100  100  20  -  2.000,00  2.000,00  
31.12.xy nabava  300  -  400  30  9.000,00  -  11.000,00  
Ukupno - 600 200 400 - 14.000,00 3.000,00 11.000,00 

Nakon prve godine zalihe su 11.000,00 eur, a utrošak zaliha 3.000,00 eur.

Obračun po FIFO metodi (2 godina)

Datum Opis Količina Cijena Iznos 
Ulaz Izlaz Stanje Duguje Potražuje Saldo 
1.1.xy stanje  400  -  400  30  11.000,00  -  11.000,00  
31.03.xy nabava  200  -  600  40  8.000,00  -  19.000,00  
30.6.xy utrošak  -  100  500  20  -  2.000,00  17.000,00  
30.9.xy utrošak  -  300  200  30  -  9.000,00  8.000,00  
31.12.xy utrošak  -  200  -  40  -  8.000,00  -  
Ukupno - 600 600 - - 19.000,00 19.000,00 -