Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Revalorizacijske pričuve prije 2000. godine

20.3.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.05.2.6 Revalorizacijske pričuve prije 2000. godine

Sandra Hrvatin, ovlašteni interni revizor

Pitanje:

U bilanci imamo na kontu 93030 Ostale revalorizacijske pričuve, saldo od 2.124.277,62 kune, koji je nastao prije 2000. godine. Možemo li taj saldo prenijeti u zadržanu dobit do 2000. godine, te navedeni iznos isplatiti i koje su obveze plaćanja poreza kod isplate navedenog iznosa?

Odgovor:

Revalorizacijske pričuve regulirane su međunarodnim standardima MRS 16 I 38, a kad je u pitanju oporezivanje Zakonom o porezu na dobit.

Čl 39. Pravilnika o porezu na dobit (95/05 do1/20) navodi:

Članak 39.

(1) Revalorizacijske pričuve koje su formirane pri procjeni imovine koja se amortizira u razdobljima prije primjene Zakona, 1. siječnja 2005., uključuju se u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju i u iznosu u kojem se obračunava povećani trošak amortizacije na temelju revalorizacije, a ostatak revalorizacijske pričuve pri prodaji, uništenju ili drugom obliku otuđenja imovine od koje su oblikovane revalorizacijske pričuve.

(2) Revalorizacijska pričuva koja je formirana pri procjeni imovine od dana početka primjene Zakona uključuje se u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je realizirana a utvrđuje se u svoti povećane amortizacije nastale zbog revalorizacije. Ostatak revalorizacijske pričuve uključuje se u poreznu osnovicu nakon uništenja, prodaje ili otuđenja na drugi način imovine od koje je revalorizacijska pričuva oblikovana.

Revalorizacijske pričuve prije 2000. godine

Zakonski okvir: do kraja 1992. godine Zakon o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: