Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sadržaj posebnog dijela dokumentacije o transfernim cijenama

5.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.15.1 Članak

Ana Dukić

2019.15.1.1 Sadržaj posebnog dijela dokumentacije o transfernim cijenama

Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik

1.Uvod

Priprema Posebnog dijela (Local file) dokumentacije o transfernim cijenama, sukladno revidiranim Smjernicama OECD-a iz 2017. godine, za namjene poslovanja s povezanim osoba, zahtijeva od društva pripremu opsežne dokumentacije, odnosno izvještaja u kojem društvo koje provodi unutar grupne transakcije, predstavlja svoje poslovanje, definira povezane osobe i međusobne transakcije, te razotkriva politiku formiranja transfernih cijena. Popis tražene dokumentacije je opsežan i detaljan, pa uzrokuje dodatne poslove i troškove društvu koje isti mora pripremiti zbog uporabe transfernih cijena, ali zahtijeva i angažman svih dijelova društva (računovodstvo, uprava, nabava, prodaja).

U revidiranom poglavlju V. – Dokumentacija OECD-ovih Smjernica o transfernim cijenama za multinacionalne kompanije i porezne uprave, u točki B. - Ciljevi zahtjeva za izradom dokumentacije o transfernim cijenama, dana su tri cilja postavljenog zahtjeva:

osigurati da porezni obveznici odgovarajuće primijene transferne cijene i druge uvjete za transakcije između povezanih poduzeća te da o prihodima od tih transakcija izvještavaju u svojim poreznim prijavama (usklađenje transfernih cijena iskazivanjem poreznih prihoda kroz uvećanje osnovice poreza na dobit),

pružiti poreznim tijelima informacije potrebne za procjenu rizika s naslova korištenja transfernih cijena,

pružiti poreznim tijelima korisne informacije za provedbu nadzora primijenjenih transfernih cijena te moguću potrebu za nadopunom dokumentacije tijekom nadzora.

2. Sadržaj Posebnog dijela (Local file) dokumentacije o transfernim cijenama

Porezni obveznici moraju za dokazivanje odgovarajućeg odabira transfernih cijena u poslovanju između povezanih društava osigurati slijedeću dokumentaciju o formiranju transfernih cijena:

2.1. Dokumentacija u vezi s organizacijskom strukturom:

Popis sudionika u transakcijama između povezanih osoba, opis povezanosti sudionika transakcija i povijest povezanosti uz značajnije promjene u pogledu povezanosti;

Popis pridruženih poduzeća, čije transakcije neposredno ili posredno utječu na visinu cijene u transakcijama između povezanih osoba;

Opis organizacijske strukture poreznog obveznika na svjetskoj razini, sa shemom organizacijske strukture, koja sadrži sve povezane osobe, koje su sudionici u transakcijama, a koje bi mogle biti značajne pri utvrđivanju usporedive tržišne cijene dokumentirane transakcije.

  1. 2.2. Dokumentacija u vezi s vrstom djelatnosti odnosno granom i tržišnim uvjetima

Opis djelatnosti kojima se bavi porezni obveznik i ostali sudionici u transakcijama između povezanih osoba, te popis značajnijih proteklih događanja;

Popis općih ekonomskih i pravnih faktora, koji utječu na poslovanje poreznog obveznika i na cjelokupnu granu u kojoj djeluje porezni obveznik;

Planovi poreznog obveznika u opsegu, koji doprinosi boljem razumijevanju vrsta transakcija između povezanih osoba i svrha tih transakcija, odgovarajući plan prodaje, proizvodnje i širenje poslovnih aktivnosti;

Opis strukture, intenzivnosti i dinamike konkurentne okoline, koja utječe na poslovanje poreznog obveznika uz navođenje tržišnog udjela poreznog obveznika na domaćem tržištu i na tržištima ostalih država, gdje ostali sudionici transakcija između povezanih osoba imaju sjedište;

Opis nematerijalnih sredstava poreznog obveznika, koja bi mogla biti važna prilikom određivanja cijena proizvoda i usluga poreznog obveznika u transakcijama s povezanim osobama;

Informacije o poduzetim radnjama, sredstvima koja su bila korištena i rizicima kojima je bio izložen porezni obveznik, u svezi s transakcijama s povezanim osobama;

Opis kapitalnih odnosa koji se odnose na transakcije s povezanim osobama, uz primjere izvora financiranja.

  1. 2.3. Dokumentacija u svezi s transakcijama između povezanih osoba:

Opis transakcije između povezanih osoba, koji otkriva sredstva i usluge, na koje se odnosi transakcija, sudionike, tip, učestalost i vrijednost transakcija kao i sve značajnije poslove povezanih osoba na značajnim zemljopisnim tržištima, valutu transakcija, rokove i uvjete transakcija te njihovu povezanost s rokovima i uvjetima

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: