danas je 19.6.2021

Input:

Sitan inventar

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.9.1 Sitan inventar

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Činjenica da se sitan inventar ubraja u zalihe male vrijednosti zna stvarati lažan dojam kako je vrijednost istog beznačajna te joj ne treba pridavati značaj. Naprotiv, on je značajna stavka te može znatno utjecati na poslovni rezultata poduzeća. Sitni inventar predstavljaju zalihe male vrijednosti, svakodnevni predmeti za uporabu poput uredskog priora, pribora za spremanje i posluživanje hrane, mjernog alata. Sitni inventar se može, ali i ne mora jednokratno otpisati, ima obilježja kratkotrajne i dugotrajne imovine, naravno, ovisno o uporabnom vijeku i vrijednosti. Hoće li sitni inventar biti kratkotrajna ili dugotrajna imovina poduzeća propisuju računovodstveni standardi. Zakon o porezu na dobit uvodi i vrijednosni kriterij da je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn.

Često se u praksi pojavljuje pitanje zašto je određeno nabavljeno dobro sitni inventar, a koristi se dulje od jedne godine? Prilikom knjiženja dugotrajne imovine valja se držati toga da su kriteriji vijek trajanja duži od 1 godine i pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kn zadovoljeni. Sitni inventar se evidentira kada je