Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Slanje knjige UR-A u Poreznu upravu

24.6.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.10.2.5 Slanje knjige UR-A u Poreznu upravu

Vesna Varšava, dipl.oec.

U slučaju da nema odbijenog pretporeza u prijavi PDV-a, treba li slati knjigu UR-A u Poreznu upravu? Ako imamo korišten pretporez na samo dva ulazna računa od ukupno primljenih računa u toku mjeseca, možemo li poslati samo te stavke za ulazne račune, gdje je korišten pretporez, a ostale stavke, za koje ne koristimo odbitak pretporeza, ne moramo slati? Koristimo odbitak pretporeza samo za vezane isporuke.

Slanje knjige U-RA definirano je Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost, člankom 173. stavak 4. koji navodi:

(4) Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a uz prijavu PDV-a podnosi i posebnu evidenciju o primljenim računima za razdoblje oporezivanja za koje je u prijavi PDV-a iskazan pretporez u točki III.1, III.2 i/ili III.3 elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (mjeseca ili tromjesečja)

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: