danas je 10.5.2021

Input:

Specifičnosti vezane za mobilne radnike

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Specifičnosti vezane za mobilne radnike

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev.

Na mobilne radnike, odnosno radnike koji sudjeluju u aktivnostima cestovnog prijevoza, vozače i samozaposlene vozače primjenjuje se Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Narodne novine broj 75/2013, 36/2015 i 46/2017, koji je na snazi od 20.5.2017 (dalje u tekstu Zakon).

Namjena Zakona je, između ostalog, urediti radno vrijeme i obvezni odmor mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremena vožnje, prekide vožnje i dokumentaciju, službene evidencije i dr. U Zakon su implementirani relevantni propisi Europske Unije.

Mobilnim radnikom, u skladu s navedenim Zakonom, smatra se svaki radnik koji čini dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike glede odredaba koje se odnose na odmore mobilnih radnika.

Članak 4. Zakona određuje da je radno vrijeme mobilnih radnika vrijeme od početka do završetka rada tijekom kojeg se mobilni radnik nalazi na svom radnom mjestu, na raspolaganju poslodavcu te obavlja svoje poslove. U radno se vrijeme ubraja vrijeme provedeno u svim aktivnostima u cestovnom prijevozu (vožnja, utovar i istovar, pomoć putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila, čišćenje i tehničko održavanje i sl.), te vrijeme tijekom kojeg mobilni radnik ne može slobodno raspolagati svojim vremenom.

Raspored radnog vremena mobilnih radnika definiran je člankom 5. Zakona. Prema tom članku puno tjedno radno vrijeme mobilnih radnika je 48 sati, koje se može produljiti do 60 sati, samo ako prosjek od 48 sati nije prekoračen unutar razdoblja od četiri mjeseca. Može zbunjivati što ova odredba nije u skladu s odredbom koja određuje puno radno vrijeme u čl. 61 o radu.

Radi sigurnosti u prometu, člancima 6. i 7. detaljno je definiran noćni rad te korištenje obveznih stanki. Tako mobilni radnici moraju najkasnije nakon šest sati neprekidnog rada imati stanku tijekom koje ne mogu upravljati vozilom ili obavljati druge poslove te koja se koristi isključivo za odmor. Radno vrijeme se prekida stankom koja traje najmanje 30 minuta ako