danas je 10.5.2021

Input:

Sredstva iz EU fondova i evidencija o nastalim troškovima

30.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.2.2 Sredstva iz EU fondova i evidencija o nastalim troškovima

Sandra Hrvatin, dipl.oec, ovlašteni interni revizor

Na koji konto se knjiže dobivena sredstva iz fondova EU i način praćenja utroška tih sredstava?

Računovodstveno praćanje potpora, dioničko društvo obveznik primjene MRSa, uskladit će prema MRSu 20 (Računovodstvo državnih potpora i objavljivanje državne pomoći).

Primljene potpore iz EU računovodstveno gledano, smatraju se državnim potporama, što bi značilo da se priznaju u računu dobiti ili gubitka, ovisno o vremenu trajanja potpore.

Ukoliko poduzetnik s dobivenim potporama kupuje/izrađuje dugotrajnu imovinu, logično je da taj proces nabave i korištenja odnosno ostvarivanje ekonomskih koristi traje kroz više razdoblja/godina. Nastale troškove (najčešće amortizaciju) trebat će sučeliti s prihodima koji su nastali korištenjem te imovine.

Iz te osnovne postavke proizlazi da se dobivene potpore najprije knjiže na pasivna vremenska razgraničenja.

Nakon što se imovina stavi u upotrebu i obračuna amortizacija, za godišnji iznos amortizacije, ukidaju se pasivna vremenska razgraničenja u korist prihoda.

1. Primljena potpora:

Duguje žiro račun/ potražuje odgođeni prihodi iz državnih potpora

2. Stavljanje imovine u upotrebu i obračun amortizacije

Duguje: imovina/potražuje: dobavljači (obveznici pdv knjiže još pretporez dugovno)

3. Duguje: trošak amortizacije/potražuje: ispravak vrijednosti Uz istovremeno,

 

Duguje: Ukidanje potpora (samo dijela za određeno por.razdoblje, u visini amortizacije) / potražuje: prihodi od državnih potpora

Praćenje ostalih troškova

Sukladno potpisanom Ugovoru o potpori, za provedbu projekta odgovaran je sam korisnik te je