Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

STOPE AMORTIZACIJE

20.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prema članku 12. Zakona o porezu na dobit (NN 143/14), dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine priznaje se pravnim i fizičkim osobama (obveznicima poreza na dohodak) kao rashod u iznosu obračunatom na nabavnu vrijednost imovine po linearnoj metodi primjenom godišnjih amortizacijskih stopa.

Dugotrajnom nematerijalnom i materijalnom imovinom smatraju se prava i stvari čiji je pojedinačni trošak veći od 3.500,00 kn i vijek trajanja dulji od godinu dana.

Amortizaciji ne podliježe zemljište, šuma i slična obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnička djela.

Godišnje amortizacijske stope mogu biti kao redovan otpis ili podvostručene – ubrzani otpis i obje varijante su porezno priznati rashod.

Porezni obveznik može obračunavati amortizaciju i u iznosu nižem od porezno dopustivog, te se tako obračunata amortizacija smatra također porezno priznatim rashodom.

AMORTIZACIJSKA SKUPINA

Redovan otpis

Ubrzani otpis

Stopa %

Koristan vijek

Stopa %

Koristan vijek

Građevinski objekti i brodovi veći od 1000 BRT

5

20

10

10

Osnovno stado, osobni automobili

20

5

40

2,5

Nematerijalna imovina, oprema, vozila, osim osobnih automobila te mehanizacija

25

4

50

2

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: