Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Tko mora primjenjivati odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?

15.11.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Mi smo komunalno društvo u vlasništvu Općine. Zakonska obveza je bila da se komunalno društvo diobom moralo raspodijeliti na dva poduzeća pri čemu se prvo bavi distribucijom plina, a drugo opskrbom vode, a matično poduzeće se bavi ostalim djelatnostima poput ukopa, odvoza smeća, opskrba plinom itd.

Komunalno poduzeće sa društvima kćeri koje se bave distribucijom plina i opskrbom vode sklopilo je ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji u kojem je navedeno da izvršavamo za njih određene usluge u području financija, administracije, razvoja i investicija, računovodstva, vođenja skladišta itd.U zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stoji da su obveznici provođenja mjera fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge. Spadamo li mi u tu skupinu s obzirom da za njih vodimo računovodstvene usluge, a nismo registrirani kao računovodstveni servis? Moramo li mi primjenjivati odredbe iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma?

Odgovor:

Komunalno poduzeće sa društvima kćeri za koje se izvršavaju određene usluge u području financija, administracije, razvoja i investicija, računovodstva, vođenja skladišta i ostale usluge, dužno je prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma članku 4., točki 2., stavak 16.c), primjenjivati mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Trgovačko društvo koje obavlja djelatnost računovodstva za svoje kćeri obavlja djelatnost za koju nije registrirano te bi trebalo podnijeti zahtjev za registracijom djelatnosti obavljanja računovodstvenih usluga.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma članak 4. navodi:

„(1) Mjere, radnje i postupci za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određeni ovim Zakonom provode se prije i/ili prilikom svake transakcije, kao i pri sklapanju pravnih poslova kojima se stječe ili koristi imovina te u ostalim oblicima raspolaganja novcem, pravima i drugom imovinom koji mogu poslužiti za pranje novca i financiranje terorizma.
(2) Obveznici provedbe mjera i radnji iz stavka 1. ovoga članka jesu:
1. banke, podružnice banaka država članica, podružnice banaka trećih država i banke država članica koje su ovlaštene neposredno obavljati poslove u Republici Hrvatskoj,
2. štedne banke,
3. stambene štedionice,
4. kreditne unije,
5. društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa, uključujući i prijenos novca,
6. Hrvatska pošta,
7. društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: