Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što je privremena nesposobnost za rad?

1.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Što je privremena nesposobnost za rad?

dipl. iur. Morana Krušarovski

Privremena nesposobnost za rad je sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (dalje u tekstu ZOZO)1odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti zbog kojih je osoba spriječena izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom. Skraćeno možemo govoriti o privremenoj nesposobnosti za rad ili bolovanju. Privremena nesposobnost za rad je pojam koji obuhvaća opravdane izostanke s posla za vrijeme koje osoba prima naknadu plaće ili drugu naknadu. ZOZO koristi termin privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad, no u praksi i nadalje susrećemo s pojmom bolovanja, koji se koristi i za one slučajeve koje bolovanje ne obuhvaća. Naime, bolovanje obuhvaća samo određene uzroke privremene nesposobnosti za rad, odnosno one slučajeve opravdanih izostanaka s posla radi bolesti i ozljede samog radnika/osiguranika. Drugim riječima bolovanje je uži pojam od privremene nesposobnosti za rad. Stoga, iako bitna razlika postoji, u praksi se najčešće bolovanje i privremena nesposobnost, odnosno spriječenost za rad poistovjećuju, stoga ćemo u ovom članku koristiti i uobičajeni termin bolovanja, kao i zakonski termin privremene nesposobnosti za rad za sve slučajeve privremene nesposobnosti za rad nesposobnost, odnosno spriječenosti za rad.

ZOZO određuje da se privremena nesposobnost za rad može utvrditi samo onim osiguranim osobama koje su u radnom odnosu ili obavljaju neki drugi posao koji privremeno, opravdano ne mogu obavljati radi bolesti ili drugog uzroka te za to vrijeme imaju određena prava. ZOZO utvrđuje krug osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu HZZO) koji imaju definirana prava radi privremene nesposobnosti za

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: