danas je 27.3.2023

Input:

Turistička pristojba u 2023. godini

1.2.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Plaćanje turističke pristojbe propisano je Zakonom o turističkoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine turističke pristojbe. Zakon o turističkoj pristojbi uređuje obvezu plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turi­stičke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sred­stava turističke pristojbe, rokove i način naplate i uplate turističke pristojbe te prijavu i odjavu turista.

U ovom članku dat ćemo pregled novosti i način obračuna i plaćanja turističkih pristojbi u 2023. godini koji su definirani dodatno Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, kao i Pravilnikom o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodo­ve za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom pu­tovanju u međunarodnom pomorskom prome­tu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama.

 

Obveznici plaćanja turističke članarine i tko nije obvezan plaćati turističke pristojbe

Turistička pristojba plaća se po svakom ostvare­nom noćenju, u paušalnoj svoti ili na drugi način utvrđen Zakonom. Turističku pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani.

Turističke pristojbe plaćaju osobe koje u jedinici lokalne samouprave (op­ćina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u ko­jem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jah­ta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautič­kom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja), brodovi na kružnom putovanju u međunarod­nom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smješta­ja u