Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Tuzemni prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza - izmjene u oporezivanju PDV-om, 2.dio

18.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.06.1.2 Tuzemni prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza – izmjene u oporezivanju PDV-om, 2.dio

Maja Hleb, dipl.oec

Porezne evidencije i obrasci

Knjiga primljenih računa i Knjiga izdanih računa

Porezni obveznici koji nabavljaju betonski čelik i željezo dužni su primljeni račun dobavljača na kojem je iskazan tuzemni prijenos porezne obveze upisati u Knjigu primljenih računa te istovremeno iskazati pretporez i obvezu za PDV u istom iznosu, iz čega za porezne obveznike proizlazi neutralnost PDV-a prilikom ovakve nabave.

Mali porezni obveznici koji nisu u sustavu PDV-a dužni su primljeni račun za betonski čelik i željezo s obračunatim PDV-om upisati u Knjigu ulaznih računa te nemaju pravo na odbitak PDV-a (moraju taj PDV platiti dobavljaču).

Porezni obveznici koji obavljaju isporuku betonskog čelika i željeza izdane račune upisuju u Knjigu izdanih računa. Način upisa u Knjigu izlaznih računa ovisi o izdanom računu tj. ovisi o tome da li je kupcu izdan račun s prijenosom porezne obveze ili je račun izdan kupcu koji nije obveznik PDV-a (s obračunatim PDV-om 25%).

Obrazac PDV

Obrazac PDV kod kupca obveznika PDV-a

U PDV obrascu su porezni obveznici dužni prilikom nabave betonskog čelika i željeza s tuzemnim prijenosom porezne obveze, obračunati PDV po stopi 25% te taj PDV iskazati na rednom broju II.4. - Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelje (tuzemni prijenos porezne obveze) kao pretporez te u istom iznosu iskazati obvezu za PDV na rednom broju III.4. – Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze).

Ovakvim načinom iskazivanja PDV-a se kod kupca poreznog obveznika postiže financijska neutralnost u oporezivanju jer je taj PDV obračunska kategorija (istovremeno se priznaje pretporez i iskazuje obveza za PDV u istom iznosu).

Obrazac PDV kod prodavatelja obveznika PDV-a za isporuke obavljene drugom obvezniku PDV-a u RH

Porezni obveznici prodavatelji su prilikom prodaje betonskog čelika i željeza kupcu poreznom obvezniku u Obrascu PDV dužni iskazati prodaju ovih dobara na rednom broju I.1. – Isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)

Obrazac PDV kod prodavatelja obveznika PDV-a za isporuke obavljene kupcu koji nije obveznik PDV-a

Kad porezni obveznici prodavatelji prodaju betonski čelik i željezo kupcu koji nije u sustavu PDV-a, u Obrascu PDV iskazuju prodaju ovih dobara na rednom broju II.3 – Isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25%.

Obrazac PPO

Porezni obveznici koji su

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: