danas je 26.9.2023

Input:

Ugovor o najmu stana i visina poreza

21.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.18.1.2 Ugovor o najmu stana i visina poreza

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Građani koji u svom vlasništvu nemaju nekretninu ili moraju određeno vrijeme boraviti izvan mjesta svog prebivališta, često posežu za najmom stana. S druge strane, oni koji u svom vlasništvu imaju nekretninu koju ne koristite, odlučuju se upravo za najam stana kao jednog od dodatnog načina zarade. S obzirom da rješavanje stambenog pitanja predstavlja vrlo osjetljivo područje, važnost zakonskog uređenja ugovora o najmu stana ima, osim jasnih zahtjeva za pravnom sigurnosti, i druge značajne socijalne razloge: gospodarske, prostorno komunalne, ali se ogleda i u rješavanju stambenih problema pojedinaca i obitelji.

Prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana ili dijela stana uređena su Zakonom o najmu stanova (Narodne novine, br. 91/96., 48/98., 66/98., 22/06., 68/18., 105/20.; dalje u tekstu: ZNS). Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz. Ostale prostorije u zgradi koje najmoprimac koristi (garaže, praonica rublja, sušionica rublja i slično) mogu biti predmet ugovora o najmu stana, a za njihovo korištenje se plaća posebna naknada.

Međusobni odnosi najmoprimca i najmodavca uređuju se ugovorom o najmu stana koji se sklapa u pisanom obliku, s time da su bitni sastojci ugovora o najmu stana propisani, a one uvjete sklapanja ugovora koji nisu propisani ZNS-om, stranke ugovaraju slobodno. Navedeno znači da ZSN propisuje minimalan sadržaj koji ugovor mora zadovoljavati, a najmodavac i najmoprimac mogu prema svojoj volji, ali u zakonom dozvoljenim okvirima, dodavati i druge podatke u ugovor o najmu.

Ugovorom o najmu stana obvezuje se najmodavac predati stan za stanovanje najmoprimcu uz za to određenu najamninu.

Ugovor o najmu stana sklapa se s