Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ulaganje u tuđu imovinu

20.4.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.07.2.6 Ulaganje u tuđu imovinu

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

D.o.o. je sklopio s članom uprave Ugovor o najmu za zemljište na 20 godina. Na zemljištu d.o.o. gradi turistički objekt. Ima li d.o.o. pravo na pretporez za gradnju ako investicija prelazi visinu ukupnog najma kroz period od 20 godina, odnosno da li ima pravo na odbitak pretporeza samo do visine najma? I kakav je knjigovodstveni postupak s dugotrajnom imovinom po isteku najma?

Pravo na pretporez za gradnju objekta i visina najma međusobno se ne uvjetuje. Ako trgovačko društvo zadovoljava uvjete za priznavanje pretporeza, može priznati pretporez. Važno je napomenuti da ugovorom o najmu mora biti definirano pravo gradnje objekta na zemljištu koje se daje u najam.  Ulaganje koje se ne može odvojiti od prostora i „uzeti sa sobom” ostaje najmodavcu

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: