danas je 30.9.2022

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Uredba Komisije (EU) 2022/1392 оd 11. kolovoza 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 12 (Tekst značajan za EGP)

12.8.2022, Izvor: EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: