danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

2.1.2023, Izvor: Narodne novine

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

Posebni porez na kavu

Članak 2.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13., 121/19. i 22/20.; u

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: