danas je 18.1.2022

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

7.10.2021, Izvor: Porezna uprava
Zaprimili smo vaš upit o tumačenju Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21, 93/21-Ispravak, 95/21-Ispravak; dalje u tekstu: Uredba). Zatražili ste pojašnjenje napomene u Tar. br. 1., Tar. br. 2. i Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe odnosno da li se prilikom podnošenja podnesaka jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) naplaćuje pristojba u propisanom iznosu za sve podneske
Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: