danas je 26.9.2023

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu

20.10.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/83

Urbroj: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 19. listopada 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: