Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Vremenska distanca između termina popisa i 31.12. u godini popisa- inventure

3.9.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.14.2.5 Vremenska distanca između termina popisa i 31.12. u godini popisa- inventure

Vesna Varšava, bacc.oec.

Budući da društvo provodi godišnji popis imovine i obveza na kraju godine kao zakonsku obvezu, uz donošenje odluka o popisnim komisijama, razmatramo mogućnost godišnjeg popisa u ranijem terminu.

Ukoliko se dijelom popis provede ranije tijekom godine, uz usklađenje stanja na dan 31. prosinca, da li to mogu smatrati kontinuiranim ili godišnjim popisom. Kolika je prihvatljiva vremenska distanca između termina popisa i 31.12. u godini popisa.

Je li opravdano da kontinuirani i godišnji popis radi ista komisija, prema jednoj odluci?

Je li opravdano da centralna komisija za inventuru bude imenovana do opoziva za sve, za kontinuirani i godišnji popis, tijekom više godina ili je za godišnji popis uputno svake godine odlukom imenovati centralnu komisiju?

Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu poduzetnik je dužan popisati svu imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i novčanim iznosima, te s popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje i to na početku poslovanja, tijekom poslovne godine, a najkasnije s krajem poslovne godine, u slučajevima statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije.

Obveza popisa imovine i obveza krajem poslovne godine, kao i u drugim navedenim slučajevima, propisana je i Općim poreznom zakonom čl. 66. st. 13. i 14.).

Iz navedenog proizlazi da je prihvatljiva inventura tijekom godine. Provedena inventura smatra se godišnjom inventurom ukoliko se utvrđeni popis imovine pomoću propisanih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: