danas je 19.6.2021

Input:

Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine

18.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.1.1 Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine

Maja Hleb, dipl.oec.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (”Narodne novine“ broj („ Narodne novine” broj 73/13 do 121/19) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (”Narodne novine“ broj 79/13 do 1/20) utvrđeni su uvjeti i rokovi za izlazak iz sustava PDV-a. Izlazak iz sustava PDV-a se u 2020. godini ne mijenja u odnosu na 2018. i 2019. godinu.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da je osnovni uvjet za izlazak iz sustava PDV-a visina ostvarenog prometa u prethodnoj godini. Visina ostvarenog prometa tj. isporuka dobara i usluga bez PDV-a određuje veličinu poreznog obveznika koja utječe na njegov porezni status u smislu oporezivanja PDV-om. Člankom 90. stavkom 1. Zakona utvrđeno je da se ”malim poreznim obveznikom“ smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn.

Člankom 90. stavkom 2. Zakona o PDV-u određeno je da je „mali porezni obveznik” oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

Izlazak iz sustava PDV-a je dobrovoljan za porezne obveznike koji zadovoljavaju uvjete za izlazak iz sustava PDV-a, a nije moguć za porezne obveznike koji ne zadovoljavaju uvjete za izlazak iz sustava PDV-a propisane Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.

Pregled uvjeta za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine iskazan je u tablici u nastavku.

R.B.  UVJET ZA IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a OD 01.01.2020. GODINE  MOŽE (ako želi) izaći iz sustava PDV-a  NE MOŽE izaći iz sustava PDV-a  
1.  Iznos ostvarenih isporuka dobara i usluga u 2019. godini  porezni obveznik koji je ostvario promet manji od 300.000,00 kn bez PDV-a  porezni obveznik koji je ostvario promet veći od 300.000,00 kn bez PDV-a  
2.  dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a  porezni obveznik koji dobrovoljno postao obveznik PDV-a, a od ulaska u sustav do 31.12.2019. godine je prošlo više od 3 kalendarske godine  porezni obveznik koji dobrovoljno postao obveznik PDV-a, a od ulaska u sustav do 31.12.2019. godine je prošlo manje od 3 kalendarske godine  
3.  ulazak u sustav PDV-a po sili zakona  porezni obveznik koji je u bilo kojem trenutku po sili zakona postao obveznik PDV-a po sili zakona  --------  
4.  porezni obveznik je u postupku likvidacije, u stečaju te u ostalim sličnim postupcima ili u provedbi oporuke  -----------  ovi porezni obveznici ne mogu izaći iz sustava PDV-a do okončanja postupka  

Prilikom određivanja visine ostvarenih isporuka dobara i usluga (porezni prag) u 2019. godini u iznosu 300.000,00 kn porezni obveznici dužni su postupiti po članku 90. stavku 5. Zakona o PDV-u i u izračun poreznog praga dužni su uključiti (zbrojiti) sljedeće vijednosti isporuka obavljenih u 2019. godini:

  • vrijednost isporuka svih dobara i usluga oporezivih po stopi 5%, 13% i 25%,

  • vrijednost isporuka svih dobara i usluga koje su oslobođene PDV-a iz članka 45. do 49. Zakona o PDV-u (izvozne isporuke, isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom i dr.),

  1. vrijednost isporuka nekretnina i isporuka oslobođenih PDV-a iz članka 40. stavka 1. točki a) do g) – usluge osiguranja i reosiguranja, financijske usluge, najam stambenog prostora i dr.

U izračun praga oporezivanja nije potrebno uključiti vrijednosti oporezivih isporuka dobara i usluga obavljenih u 2019. godini:

  1. vrijednost isporuka dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine poreznog obveznika
  2. vrijednost isporuka koje su oslobođene PDV-a po članku 39., članku 40. stavku 1. točki f) do l) te članku 40. stavku 2. do 7. Zakona o PDV-u (poštanske usluge, najam stambenog prostora, medicinske usluge i dr.).

Porezni obveznici koji zadovoljavaju uvjete za izlazak i koji dobrovoljno odluče s 01.01.2020. godine izaći iz sustava PDV-a, dužni su sukladno članku 186. stavku 5. Pravilnika o PDV-u nadležnoj Poreznoj upravi do 15.01.2020. godine podnijeti pisani zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a i brisanju iz Registra obveznika PDV-a. Obrazac zahtjeva nije propisan te se podnosi u slobodnoj formi. U zahtjevu je dovoljno kratko navesti razlog izlaska iz sustava i željeni datum izlaska (npr. razlog je smanjenje ostvarenih oporezivih usluga ispod praga oporezivanja od 300.000,00 kn, a željeni datum izlaska je 01.01.2020. godine).

Porezni obveznici koji Poreznoj upravi podnesu zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine postaju ”mali porezni obveznici“ te su od 01.01.2020. godine obvezni na računima koje izdaju kupcima navesti napomenu: ”PDV nije obračunat sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o PDV-u“.

Skreće se pažnja da su porezni obveznici, koji od 01.01.2020. godine izlaze iz sustava PDV-a, dužni u zadnjem razdoblju oporezivanja u 2019. godini obaviti ispravak PDV-a (pretporeza) za nabavljenu dugotrajnu imovinu i zalihe dobara na način propisan člancima 65.a te 186. Zakona o PDV-u i članka 140. Pravilnika o PDV-u.

U nastavku se daje nekoliko primjera u vezi ispunjavanja