danas je 1.12.2022

Input:

Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine

18.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.01.1.1 Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine

Maja Hleb, dipl.oec.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (”Narodne novine“ broj („ Narodne novine” broj 73/13 do 121/19) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (”Narodne novine“ broj 79/13 do 1/20) utvrđeni su uvjeti i rokovi za izlazak iz sustava PDV-a. Izlazak iz sustava PDV-a se u 2020. godini ne mijenja u odnosu na 2018. i 2019. godinu.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da je osnovni uvjet za izlazak iz sustava PDV-a visina ostvarenog prometa u prethodnoj godini. Visina ostvarenog prometa tj. isporuka dobara i usluga bez PDV-a određuje veličinu poreznog obveznika koja utječe na njegov porezni status u smislu oporezivanja PDV-om. Člankom 90. stavkom 1. Zakona utvrđeno je da se ”malim poreznim obveznikom“ smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kn.

Člankom 90. stavkom 2. Zakona o PDV-u određeno je da je „mali porezni obveznik” oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.

Izlazak iz sustava PDV-a je dobrovoljan za porezne obveznike koji zadovoljavaju uvjete za izlazak iz sustava PDV-a, a nije moguć za porezne obveznike koji ne zadovoljavaju uvjete za izlazak iz sustava PDV-a propisane Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.

Pregled uvjeta za izlazak iz sustava PDV-a od 01.01.2020. godine iskazan je u tablici u nastavku.

R.B.  UVJET ZA IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a OD 01.01.2020. GODINE  MOŽE (ako želi) izaći iz sustava PDV-a  NE MOŽE izaći iz sustava PDV-a  
1.  Iznos ostvarenih isporuka dobara i usluga u 2019. godini  porezni obveznik koji je ostvario promet manji od 300.000,00 kn bez PDV-a  porezni obveznik koji je ostvario promet veći od 300.000,00 kn bez PDV-a  
2.  dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a  porezni obveznik koji dobrovoljno postao obveznik PDV-a, a od ulaska u sustav do 31.12.2019. godine je prošlo više od 3 kalendarske godine  porezni obveznik koji dobrovoljno postao obveznik PDV-a, a od ulaska u sustav do 31.12.2019. godine je prošlo manje od 3 kalendarske godine  
3.  ulazak u sustav PDV-a po sili zakona  porezni obveznik koji je u bilo kojem trenutku po sili zakona postao obveznik PDV-a po sili zakona  --------