Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zajmovi povezanom društvu

2.4.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

2018.06.2.6 Zajmovi povezanom društvu

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Na dane zajmove povezanom rezidentnom društvu koje ima prenesene porezne gubitke, kamata je 0 posto. Moramo li u PD-IPO obrascu evidentirati 4,97 posto kamate i upisati u PD redni broj 16? Uzevši u obzir da ni prihod od te kamate nije evidentiran i neće biti naplaćen?

Dani zajmovi povezanom rezidentnom trgovačkom društvu se unose u obrazac PD-IPO neovisno o tome da li je zajam beskamatan ili je ugovorena kamata. Ako kamata nije ugovorena, ne postoji podatak za prikaz kamata u obrascu PD-IPO jer nije ugovorena te se u obrazac PD-IPO u polja namijenjena prikazu kamata upisuje 0,00. Vjerovnik

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: