danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti

24.7.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.) u članku 1. riječi: »općeg proračuna« zamjenjuju se riječima: »opće države«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske preuzima Direktiva Vijeća Europske unije 2011/85/EU od 8. studenoga 2011. o zahtjevima za proračunske okvire država članica (SL L 306, 23. 11. 2011.).

(2)

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: