danas je 28.2.2024

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

16.2.2023, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. 34/22. i 114/22.) u članku 45. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Nastupe li na strani prokurista zakonom propisane

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: