danas je 5.2.2023

Plaćeni dokument, molimo Vas prijavite se s korisničkim podacima
Input:

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu

3.10.2022, Izvor: Narodne novine

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkom novcu (»Narodne novine«, br. 64/18.) u članku 4. točki 2. podtočki b) podstavku 1. riječi: »375,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »50,00 eura«.

U podstavku 2. riječi: »2250,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »300,00 eura«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. riječi: »2.600.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »350.000,00 eura«.

Članak 3.

U članku 57. stavku 4. riječi: »2.000.000,00 kuna«

Beplatan pristup članku imaju samo registrirani korisnici portala: Knjižnica za računovođe, plaće i računovodstveni standardi.
Registracija

Vijesti

ili prijaviti se.

Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: